Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme 

 
Komentar