Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

 
Komentar