Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) 

V: 31. 05. 2020 - 23. 10. 2020 / U: 31. 05. 2020 - 23. 10. 2020 / UL RS 80/20

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 80/20).
 
Komentar