Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence - pojasnilo 

 
Komentar