Mnenje v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob premestitvi ali prehodu k drugemu delodajalcu v javnem sektorju na delovnih mestih z nazivi in delovnih mestih brez nazivov 

 
Komentar