Imenovanje komisije za preizkus ocene 

 
Komentar