Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene 

 
Komentar