Pravica do minimalne plače v primeru zaposlitve v deležih na različnih delovnih mestih 

 
Komentar