Pravica do izplačila razlike do minimalne plače 

 
Komentar