Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo 

 
Komentar