Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja 

 
Komentar