Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

V: 01. 06. 2020 - / U: 01. 06. 2020 - / UL RS 74/20

Ni povezav
 
Komentar