Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja 

 
Komentar