Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob napredovanju v višji naziv 

 
Komentar