Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače 

 
Komentar