Dokumentacija potrebna za popis in uskladitev stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2019 

Skrij povezave
 
Komentar