Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev 

 
Komentar