Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili 

 
Komentar