Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) 

V: 19. 12. 2019 - / U: 19. 12. 2019 - / UL RS 72/19

 
Komentar