Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS 

V: 06. 12. 2016 - / U: 01. 01. 2018 - / UL EU L 64/11 ... 342/16

 
Komentar