Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 

V: 31. 10. 2019 - / U: 31. 10. 2019 - / UL RS 65/19

Skrij povezave
 
Komentar