Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019 

V: 26. 10. 2019 - / U: 26. 10. 2019 - / UL RS 64/19

Skrij povezave
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar