Prodaja opredmetenega osnovnega sredstva v tujem (svojem) imenu za tuj račun 

Ni povezav
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar