Prodaja opredmetenega osnovnega sredstva v tujem (svojem) imenu za tuj račun 

Skrij povezave
 
Komentar