Prodaja opredmetenega osnovnega sredstva v svojem imenu za svoj račun 

Skrij povezave
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar