Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 

V: 17. 02. 2015 - / U: 17. 02. 2015 - / UL EU L 345/11 ... 21/15

 
Komentar