Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2019 dalje znašajo 

V: 06. 07. 2019 - / U: 06. 07. 2019 - / UL RS 44/19

Ni povezav
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar