Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019 

V: 11. 05. 2019 - / U: 11. 05. 2019 - / UL RS 30/19

Skrij povezave
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar