Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) 

V: 30. 03. 2019 - / U: 30. 03. 2019 - / UL RS 71/17 ... 19/19

Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar