Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 

V: 02. 02. 2019 - / U: 02. 02. 2019 - / UL RS 3/18 ... 7/19

Ni povezav
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar