Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja 

 
Komentar