Jubilejna nagrada v primeru krajšega delovnega časa 

 
Komentar