Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav 

V: 01. 01. 2011 - / U: 01. 01. 2011 - / UL EU L 344/1

 
Komentar