Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ) 

V: 28. 07. 2006 - 19. 03. 2007 / U: 28. 07. 2006 - 19. 03. 2007 / UL RS 79/03 ... 79/06

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB1, UL RS 79/06).
 
Komentar