Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov 

V: 13. 03. 2018 - / U: 13. 03. 2018 - / UL RS 79/13 ... 12/18

 
Komentar