C-107/13 (FIRIN OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite) 

Skrij povezave
Pripravljam vsebine ...

Pripravljam vsebine ...
Komentar