Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo 

 
Komentar