Izjema pri poročanju družbe, ki računovodske izkaze sestavlja po MSRP 

Skrij povezave
 
Komentar