Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pri javnem zavodu 

Skrij povezave
 
Komentar