Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) 

V: 14. 12. 2017 - 22. 01. 2022 / U: 01. 01. 2018 - 22. 01. 2022 / UL RS 80/16 ... 71/17

 
Komentar