Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo 

Skrij povezave
 
Komentar