Davčna obravnava aktuarskih dobičkov iz preračuna rezervacij za odpravnine ob upokojitvi 

 
Komentar