Stopnja DDV za prirast živali pri nadaljnjem pitanju  

 
Komentar