Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 

V: 19. 06. 2020 - 23. 12. 2020 / U: 19. 06. 2020 - 23. 12. 2020 / UL RS 84/20

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 84/20).
 
Komentar